Data-analytiikka

Analysoimme asiakkaan liiketoiminnassa syntyvää informaatiota. Käytämme tilanteeseen ja aineistoon sopivia erilaisia tilastollisia menetelmiä. Raportoimme selkokielellä, mitä tulokset käytännössä kertovat ja mitä niistä voidaan päätellä. Mikäli tarvittavaa dataa ei ole olemassa, autamme sen hankkimisessa. Tällä hetkellä tietoa syntyy yrityksissä ja prosesseissa enemmän kuin mitä sitä osataan tai pystytään hyödyntämään.

Onko teidän yrityksenne tietoa analysoitu? Onko kaikki tarpeellista?  Entä onko sama tietoa useassa paikassa useaan kertaan? Tiedon  analysointia voidaan tehdä joko staattisesta tai dynaamisesta tiedosta.  Pyydä meidät keskustelemaan, miten teidän yrityksenne ”tietotulva”  voidaan kääntää kilpailueduksi.