Palvelut

Tarjoamme teknologia- ja toimialariippumattomia ratkaisuja, järjestelmiä, sovelluksia, toimintatapoja ja asiantuntijoita asiakkaidemme liiketoimintaprosesseja tehostamaan. Yrityksemme palvelut kattavat tiedonhallinnan koko elinkaaren tiedonkeruusta tiedon jalostamisen ja raportoinnin kautta aina data-analytiikkaan saakka. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita erilaisiin IT-projekteihin ja hankkeisiin sekä konsultointipalveluita yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi ICT:n avulla.

Tiedonkeruujärjestelmät

Toteutamme asiakkaan liiketoimintaprosessiin räätälöityjä helppokäyttöisiä, tehokkaita ja käytännönläheisiä tiedonkeruujärjestelmiä toimialariippumattomasti.

Data-analytiikka

Analysoimme asiakkaan liiketoiminnassa syntyvää informaatiota. Käytämme tilanteeseen ja aineistoon sopivia erilaisia tilastollisia menetelmiä.

ICT-palvelut

Tarjoamme ICT-projektipäälliköitä sekä –hankejohtajia toteuttamaan asiakkaidemme erilaisia ICT-projekteja. Meillä on laaja-alainen ja mittava kokemus eri tyyppisistä ICT-projekteista erittäin monilta toimialoilta.

ICT-konsultointi

Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa ICT:n avulla. Operatiivisen tai strategisen päätöksenteon tueksi tarvitaan nykypäivänä usein ICT:tä.