Lisää tehokkuutta

Toteutamme asiakkaan liiketoimintaprosessiin räätälöityjä helppokäyttöisiä, tehokkaita ja käytännönläheisiä tiedonkeruujärjestelmiä toimialariippumattomasti. Tarvittaessa voimme myös integroida järjestelmämme osaksi asiakkaan olemassa olevaa operatiivista toiminnanohjausjärjestelmää tai toteuttaa toiminnanohjausjärjestelmän täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Päätelaitevaihtoehtoina käytämme joko digitaalisia kyniä ja paperia tai eri käyttöjärjestelmillä toimivia tabletteja (älypuhelimia).

Tablettipohjaiset tiedonkeruujärjestelmät tehostamaan yrityksen liiketoimintaprosesseja

Näissä tiedonkeruuratkaisuissa yhdistämme monipuolisen ja helppokäyttöisen tablettikäyttöliittymän edut sähköisten tietojärjestelmien hyötyihin. Lopputuloksena on erittäin tehokas sähköinen tiedonkeruujärjestelmä, joka integroituna yrityksen muihin tietojärjestelmiin tuottaa laadullisesti parasta ja reaaliaikaista informaatiota yrityksen prosesseista kustannustehokkaasti. Ratkaisut räätälöidään aina asiakastarpeen mukaan, jolloin ne täyttävät juuri halutut tiedonkeruutarpeet. Ratkaisut soveltuvat kaikille toimialoille ja eri kokoisille yrityksille.

Sovelluskohteita toimialoittain

Tässä esimerkkejä yleisimmistä sovelluskohteista toimialakohtaisesti. Ota yhteyttä, niin käydään läpi mihin tästä on hyötyä juuri sinun liiketoiminnassasi.

Terveydenhuolto:

 • Ensihoito
 • Kotisairaanhoito
 • Potilaspäiväkirjat
 • Lääketeollisuus (esimerkiksi CRF:t jne.)
 • Esitietolomakkeet
 • Optikot/silmälääkärit
 • Fysioterapia

Huolto/kunnossapito/teollisuus/logistiikka:

 • Huolto-/työtilaukset/lähetteet
 • Työn hyväksynnät/työvaiheiden seuranta
 • Tarkastuspöytäkirjat
 • Katselmukset
 • Laadunvalvonta
 • Vastaanottopöytäkirjat
 • Myynnin asiakirjat
 • Tilaukset
 • Henkilöstön työajan seuranta
 • Rahti-/kuormakirjat

Pankki/vakuutus/julkinen sektori:

 • Hakemukset
 • Sopimukset
 • Myynnin asiakirjat
 • Tarkastukset
 • Katselmukset
 • Laadunvalvonta
 • Markkinointitutkimukset ja kyselyt

Tässä vain osa sovellustarjonnastamme. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää siitä, mitä kaikkea olemmekaan toteuttaneet. Lue casekuvauksia.