Lisää tehokkuutta

Toteutamme asiakkaan liiketoimintaprosessiin räätälöityjä helppokäyttöisiä, tehokkaita ja käytännönläheisiä tiedonkeruujärjestelmiä toimialariippumattomasti. Tarvittaessa voimme myös integroida järjestelmämme osaksi asiakkaan olemassa olevaa operatiivista toiminnanohjausjärjestelmää tai toteuttaa toiminnanohjausjärjestelmän täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Päätelaitevaihtoehtoina käytämme joko digitaalisia kyniä ja paperia tai eri käyttöjärjestelmillä toimivia tabletteja (älypuhelimia).

Tablettipohjaiset tiedonkeruujärjestelmät tehostamaan yrityksen liiketoimintaprosesseja

Näissä tiedonkeruuratkaisuissa yhdistämme monipuolisen ja helppokäyttöisen tablettikäyttöliittymän edut sähköisten tietojärjestelmien hyötyihin. Lopputuloksena on erittäin tehokas sähköinen tiedonkeruujärjestelmä, joka integroituna yrityksen muihin tietojärjestelmiin tuottaa laadullisesti parasta ja reaaliaikaista informaatiota yrityksen prosesseista kustannustehokkaasti. Ratkaisut räätälöidään aina asiakastarpeen mukaan, jolloin ne täyttävät juuri halutut tiedonkeruutarpeet. Ratkaisut soveltuvat kaikille toimialoille ja eri kokoisille yrityksille.

Digitaalinen kynä ja paperi -tiedonkeruujärjestelmät tehostamaan yrityksen liiketoimintaprosesseja

Näissää tiedonkeruuratkaisuissa yhdistämme maailman parhaan ja helppokäyttöisimmän käyttöliittymän sähköiseen tietojärjestelmään. Lopputuloksena on erittäin yksinkertainen ja tehokas järjestelmä, joka tuottaa reaaliaikaista ja laadukasta informaatiota yrityksen prosesseista. Ratkaisut räätälöidään aina asiakastarpeen mukaan, jolloin se täyttää juuri halutut tiedonkeruutarpeet. Nämä järjestelmät voidaan integroida hyödyntämään yrityksen muita järjestelmiä. Ratkaisut soveltuvat kaikille toimialoille ja eri kokoisille yrityksille.

Sovelluskohteita toimialoittain

Tässä esimerkkejä yleisimmistä sovelluskohteista toimialakohtaisesti. Ota yhteyttä, niin käydään läpi mihin tästä on hyötyä juuri sinun liiketoiminnassasi.

Terveydenhuolto:

 • Ensihoito
 • Kotisairaanhoito
 • Potilaspäiväkirjat
 • Lääketeollisuus (esimerkiksi CRF:t jne.)
 • Esitietolomakkeet
 • Optikot/silmälääkärit
 • Fysioterapia

Huolto/kunnossapito/teollisuus/logistiikka:

 • Huolto-/työtilaukset/lähetteet
 • Työn hyväksynnät/työvaiheiden seuranta
 • Tarkastuspöytäkirjat
 • Katselmukset
 • Laadunvalvonta
 • Vastaanottopöytäkirjat
 • Myynnin asiakirjat
 • Tilaukset
 • Henkilöstön työajan seuranta
 • Rahti-/kuormakirjat

Pankki/vakuutus/julkinen sektori:

 • Hakemukset
 • Sopimukset
 • Myynnin asiakirjat
 • Tarkastukset
 • Katselmukset
 • Laadunvalvonta
 • Markkinointitutkimukset ja kyselyt

Tässä vain osa sovellustarjonnastamme. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää siitä, mitä kaikkea olemmekaan toteuttaneet. Lue casekuvauksia.

Vähennä kustannuksia, paranna tuottavuutta: liikuta sähköistä tietoa, älä ihmistä ja/tai paperia

Tässä on lueteltu asiakastoteutuksissamme havaittuja teknologian tarjoamia hyötyjä asiakkaillemme. Niiden prioriteetti ja painoarvo vaihtelee sekä asiakas- että sovelluskohtaisesti. Hyödynnämme teknologiaa asiakastarpeen mukaisesti, jolloin saavutamme optimaalisen lopputuloksen.

Esimerkkejä asiakkaidemme saavuttamista hyödyistä:

1. Käyttäjien kannalta

 • minimaalinen koulutustarve
 • erittäin helppo käyttöliittymä
 • helppo kuljettaa mukana
 • nopein tapa kerätä informaatiota
 • työaikaa säästyy olennaiseen eli tuottavaan työhön

2. Yrityksen kannalta

 • minimaalinen koulutustarve
 • ei juuri muutosvastarintaa käyttäjien taholta
 • työajan säästö työnkulkujen yksinkertaistumisesta
 • informaation läpimenoaika lyhyempi
 • informaatio reaaliaikaisesti koko organisaatiolla
 • virheet vähenevät, laatu paranee
 • informaatiota (lomakkeita) ei enää häviä
 • tärkeää informaatiota saadaan enemmän
 • jäljitettävyys ja seuranta helpottuu sekä paranee (kuka, mitä, milloin ja missä)
 • työnohjaus helpompaa
 • kalenteriajan säästö prosessien nopeutumisesta
 • laskutus nopeutuu
 • rahan kiertonopeus paranee
 • laadunvalvonta (omavalvonta ja/tai viranomaisten tai asiakkaiden vaatima)
 • liiketoiminnan ohjaaminen tehostuu kokonaisuudessaan
 • asiakaspalvelu paranee
 • kustannussäästöt eri osa-alueilla
 • integroitavissa yrityksen olemassa oleviin tietojärjestelmiin
 • mahdollistaa kilpailuedun saavuttamisen
 • tiedonhallinnan kustannukset laskevat (TCO)
 • kustannustehokas investointi (ROI)